Tantestület

A nevelőtestület tagjai egyenrangú munkatársak, akiknek önálló tevékenysége több szinten összekapcsolódik, egymásra épül: oktató és nevelő munkájukkal közösen valósítják meg az iskola pedagógiai céljait, s ennek érdekében az intézmény működésének minden érintett számára biztonságot nyújtó rendjét. Intézményünk tantestületének minden tagja elköteleződött a pedagógus hivatás mellett. Elsődleges feladatunknak a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztését, tehetségük kibontakoztatásának segítségét tekintjük. Céljaink elérésének érdekében a pedagógiai munkánkat fejlesztő pedagógus, utazó gyógypedagógus, iskolapszichológus és logopédus is segíti. Pedagógusaink mindegyike rendelkezik az előírt végzettséggel és folyamatos a törekvés a szakmai megújulásra is.