Bemutatkozás


Iskolánk története

1954.

Kezdetek

1954-ben kezdődik iskolánk története , amikor az Inotai Alumíniumkohó egy tantermet rendez be az 1. b. osztály számára az erőműnél. Ez az osztály lett a gyártelepi iskola alapja, amelyet a régiek „Barakk Iskolának” neveznek. A gyártelepi és a falusi iskola ekkor egymással párhuzamosan működik, közös igazgatás alatt.

1955. január

Gyártelepi első tanterem

1955. január 1-jén nyílt meg a gyártelepen az első tanterem.

1957-’58-as tanév

Teljes alsó tagozat

1957-58. tanévben már négy tanteremmel működött az alsó tagozat. Az iskola létrehozását a megnövekedett tanulólétszám indokolta.

1958 . augusztus

V. számú Iskola

1958. augusztus 1-jével lett önálló, az V. számú Iskola , ekkor vált le az Inota falui 4. sz. Iskoláról.

1958 -’59-es tanév

8 osztály

1958/59. tanévben 9 nevelővel és 193 tanulóval már 8 osztályos általános iskolaként működött az intézmény, még mindig a régi, korszerűtlen épületben. Pintér Ottó igazgató úr 1958. augusztus 1-jétől irányította az oktató-nevelőmunkát.

1961.

Új épület

1961-ben adtak át a Készenléti lakótelepen azt az épületet melyben ma is tanulunk. Az új, egyemeletes, hat tantermes iskolában már 302 volt a tanulók száma. A tanítás személyi- és tárgyi feltételeinek megteremtése, iskolánk jó hírnevének megalapozása is Pintér Ottó nevéhez fűződik, aki 17 évig volt igazgató intézményünkben. A városban itt válik először lehetővé az egy műszakos tanítás.

1965 – 1967.

Környezet

1965/66-os tanévben kezdték meg az iskola környékének rendezését. 1966/67-ben nyerte el végső formáját: az udvar rendezése, kerítés építése, sportpálya létesítése zárttá teszi a telket.

1975.

Tornaterem

1975-ben készült el a kohó és az erőmű óriási támogatásával az iskolához tartozó tornaterem. Közben még négy tanteremmel bővítették az épületet. Ettől a tanévtől 26 évig Barla-Szabó Lászlóné vette át az intézmény igazgatását.

1978.

Egyesülés

1978-ban – tekintettel a csökkenő tanulólétszámra , valamint a falui iskolában az oktatás kedvezőtlen körülményeire – összevonták a IV-es és az V. számú iskolákat, s ezzel Inota egyetlen általános iskolája a Készenléti lakótelepen működő 5. számú Általános Iskola lett.

1981.

Fejlődés

1981-ben épült fel a gyakorlati műhely az iskola udvarán. Új tanterem épült (a szolgálati lakás helyén), megkezdődött a számítástechnika terem, az orvosi szoba, a könyvtár kialakítása. Nem csak a tárgyi feltételek javulása volt jellemző ebben az időszakban, de sokat javult az oktatás színvonala is. Bevezettük a fakultációt (honismeret, háztartástan, közlekedési ismeretek ), megindult a számítástechnika- és az angol nyelv oktatása, országos hírű lett aerobik csoportunk. Tanítványaink szép eredményeket értek el városi, területi, megyei versenyeken.

2001.

Családias légkör

2001-től Likó Péter igazgatja intézményünket. Vezetői munkájában legfontosabbnak tartja, hogy iskolánkban a felnőttek és gyerekek egyaránt jól érezzék magukat. Működése alatt készült el udvarunkon a játszótér, jórészt kicserélődtek a tantermek bútorai, sokat fejlődött eszközellátottságunk, korszerűsödött számítástechnika termünk, megújult tornatermünk.

2007-’08-as tanév

Összevonás

A 2007/08-as tanévtől a város összevonta iskoláit, az iskola a Várkerti Általános és Szakiskola tagiskolája lett. Az igazgató Csőszné Rabóczky Ágnes, a tagiskola vezetője pedig Holdosiné Varga Zsuzsanna.

2009 – 2011.

Innováció

A 2009/2010-es tanévben jelentős innováció valósult meg: korszerű oktatási-nevelési módszerek honosodtak meg, négy tanulócsoportban bevezették a kompetencia alapú oktatást. Ebben a tanévben újult meg a már egy éve használhatatlan tornaterem tetőszerkezete és padlózata.
A 2010/2011. tanévre is a fejődés, a megújulás jellemző. Az informatikai eszközök, az interaktív táblák teszik színessé és vonzóvá a diákoknak a tanórákat, a tanulást. Ebben a tanévben 141 tanulója van az iskolának, akik 15 pedagógus segítségével, 8 osztályban és 3 napközis csoportban tanulhatnak.