Tantárgyi hírek

Tisztelt Szülők!

A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 182/B.§(1) értelmében tájékoztatom Önöket, hogy intézményünkben az alábbi egyházak hitoktatói tartanak hit-és erkölcstan foglalkozásokat iskolánkban a 2023/2024. tanévben.


Római Katolikus Egyházközség
Képviselő: Fodor Balázs plébános – Gágó Anita és Berzevici Zoltánné hitoktató
Cím:  8100 Várpalota, Szent Imre u. 7. tel.: 88/372-859
Feladat ellátási helye: Várkerti Általános Iskola – Inotai Tagiskola


Várpalotai Evangélikus Egyházközség
Képviselő:  Dr. Zsednai Józsefné – Szabó Etelka hitoktató
Cím: 8100 Várpalota, Thury Gy. tér 1.
Feladat ellátási helye: Várkerti Általános Iskola – Inotai Tagiskola


Inotai Református Egyházközség
Képviselő:  Papp Gyuláné református lelkész – hitoktató
Cím: Várpalota, Bercsényi utca 12.
Feladat ellátási hely: Várkerti Általános Iskola – Inotai Tagiskola


Hit Gyülekezete
Képviselő: Petrőcz László (lelkész-Budapest) Csoma Zoltán – hitoktató
Cím: Veszprém, Bem u. 15.
Feladat ellátási hely: Várkerti Általános Iskola – Inotai Tagiskola