EFOP-3.3.5-17-2017-00059

BVZ ISKOLAI VAKÁCIÓ! – A VESZPRÉMI TANKERÜLETI KÖZPONT ISKOLAI KÖZÖSSÉGI PROGRAMJAinfoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

 •  Pályázati azonosító: EFOP-3.3.5-17-2017-00059
 • A projekt kedvezményezettje: Veszprémi Tankerületi Központ
 • Projekt címe: BVZ Iskolai Vakáció! – A Veszprémi Tankerületi Központ iskolai közösségi programja
 • Támogatási időszak: 2018.03.01 – 2019.08.31.
 • Elnyert támogatás összege: 64.947.892 Ft
 • Galéria

 

A projektről:

 • A Veszprémi Tankerületi Központ a projektet az alábbi köznevelési intézmények bevonásával valósítja meg:
  Intézmény megnevezése
  • Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolája
  • Dudari Általános Iskola
  • Horváth István Általános Iskola
  • Ányos Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
  • Bán Aladár Általános Iskola
  • Vörösberényi Általános Iskola
  • Várkerti Általános Iskola Inotai Tagiskolája
  • Balatonkenesei Pilinszky János Általános Iskola és AMI
  • Györgyi Dénes Általános Iskola
  • Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
  • Várkerti Általános Iskola
  • Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola
  • Várkerti Általános Iskola Vásárhelyi András Tagiskolája

Bevont tanulói létszám: 1300 fő

 • A program során az alábbi tematikus programok valósulnak meg:
  • Idegen nyelv: 24 fő
  • Környezetvédelem, természetismeret: 122 fő
  • Hagyományőrzés, anyanyelvápolás: 60 fő
  • Művészeti nevelés: 212 fő
  • Sport, egészségre nevelés: 147 fő

Összességében a résztvevők 44,38%-a művészeti nevelés, 29,23%-a sport, egészségre nevelés, 19,92%-a környezetvédelem, természetismeret, 4,62%-a hagyományőrzés, anyanyelvápolás, 1,85%-a idegen nyelv tematikus programon vesz részt. A program lebonyolításába összesen 16 fő önkéntes és 26 fő iskolai közösségi szolgálatot teljesítő kerül bevonásra. A szakmai megvalósítóként bevont pedagógusok száma 72 fő.

 • A program során összesen
  • 8 db bentlakásos program valósul meg
  • 1 db idegen nyelvi tematika
  • 1 db környezetvédelem, természetismeret tematika
  • 2 db művészeti nevelés tematika
  • 4 db sport, egészségre nevelés tematika
  • 59 db kísérleti napközis program valósul meg 12 db környezetvédelem, természetismeret
  • 15 db sport, egészségre nevelés
  • 4 db hagyományőrzés, anyanyelv ápolás
  • 28 db művészeti nevelés

Összességében a napközis programokon résztvevő bevont tanulók 21,76%-a környezetvédelem, természetismeret, 27,06%-a sport, egészségre nevelés, 5,04%-a hagyományőrzés, anyanyelvápolás, 46,13%-a művészeti nevelés tematikájú kísérleti napközis programon vesz részt.

 

 • A program megvalósításának a következő céljai vannak:
  • Cél meghatározása Érintett tematikus programok
  • Tanulók kreativitásának és kritikai tudásának növelése hagyományőrzés, anyanyelvápolás. művészeti nevelés
  • Tanulók állóképességének és egészséges életvitelének elősegítése környezetvédelem, természetismeret, sport, egészségre nevelés
  • Nemzeti öntudat erősítése környezetvédelem, természetismeret, hagyományőrzés, anyanyelvápolás, művészeti nevelés
  • Tanulók társadalmi interakcióinak elősegítése idegen nyelv, művészeti nevelés

 

 • A tervezett műszaki, szakmai eredmények:
  • a projekt időszak végére a támogatott napközi és bentlakásos programok megvalósítását segítő iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók száma összesen 25 fő
  • a projekt időszak végére a támogatott napközi és bentlakásos programok megvalósítását segítő önkéntesek száma összesen 25 fő